Turniri organizohet nga data 2 deri me 6 shkurt. Marrin pjesë disa nga shkollat e mesme të Prishtinës