Pas gjithë aktiviteteve të larmishme, me datë 9 shkurt 2018 ora 11:00h, festohet Dita e Shkollës.
Në këtë ngjarje do të ketë program të larmishëm kultoro-artistik.
Ftoheni të gjithë të merrni pjesë!

Më poshtë i gjeni të gjitha aktivitetet që i paraprijnë Ditës së Shkollës.


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 20/01/2018