«Lavdi Hyjit në më të lartin qiell e paqe mbi tokë njerëzve,
që i ka për zemër!» Lk 2,14

Me rastin e Festës së Krishtlindjes dhe të Vitit të Ri,
drejtori dhe bashkësia saleziane e Prishtinës,
uron nga zemra që hiri dhe bekimi i Zotit të
mbretërojnë në çdo zemër dhe familje.


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme

Publikuar më: 24/12/2017