Gjatë këtyre ditëve në qendrën tonë po mbahen lojërat verore të organizuara nga Oratori. Këto lojëra janë të përvitshme të cilat mbledhin fëmijë nga gjithë qyteti i Prishtinës dhe më gjerë.

Këto lojëra kanë në vetë aktivitete të programuara në detaje nga animatorët e Oratorit dhe udhëheqësi i tyre Don Pavlini.

Këto lojëra do të mbahen deri me 21 korrik 2017.


Category: Lajmet , Oratori , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 07/07/2017