Më 23 dhe 24 Maj 2016 u organizua mbjellja e luleve në ambientet e QSE “Don Bosko” – Prishtinë. Kjo iniciativë u mbështet nga shumë nxënës dhe stafi të cilët mbollën lule të ndryshme.


Category: Lajmet , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 24/05/2016