Sot në shkollën tonë u bë një prezantim nga përfaqësuesi i UNICEF me temën PODIUM.

Ky prezantim kishte për qëllim që të rinjtë tanë t’i njoftoj dhe t’i vetëdijësojë për të drejtat e tyre. Po ashtu qëllimi i këtij takimi ishte që te rinjtë tanë të aplikojnë më idetë e tyre në programin PODIUM në mënyrë që ata të kontribuojnë në përmirësimin e të drejtave të tyre.


Kategoria Gjimnazi i Përgjithshëm , Lajmet , Liceu Elektroteknik