PROCEDURA E PROVIMIT – AFATI I GUSHTIT

Afati i Gushtit:

– Provimi mbahet në Qendrat e Testimit, të cilat i cakton DKA/MASHT;
– Paraqitja e provimit më 15-22 Gusht 2017
– Pagesa për provimin e maturës shtetërore është 5€ (pesë euro) dhe bëhet përmes bankave, postës dhe shërbimeve tjera, me fletëpagesë që merret te menaxheri i shkollës.
– Pjesa e parë e testimit më 25 Gusht 2017, pjesa e dytë më 30 Gusht 2017
– Publikimi i Rezultateve më 5 Shtator 2017
– Ankesat e nxënësve më 5-8 Shtator 2017 në DKA

 

SI VEPROHET DITËN E PROVIMIT:

KANDIDATËVE U LEJOHET

– Të jenë të pranishëm në Qendrën e Testimit një orë e gjysmë para fillimit të testimit;
– Të kenë me vete letërnjoftimin;
– Të hyjnë brenda në kohën e caktuar, pas thirrjes së personit të autorizuar;
– Të ulen sipas udhëzimeve të administruesit / personit të autorizuar;
– Të kenë me vete një laps (grafit HB ose);
– Të kenë me vete një shishe me ujë të pijes;
– Të plotësojnë me kujdes të gjitha të dhënat në fletëpërgjigje.

 

KANDIDATËVE NUK U LEJOHET TË:

– Vonohen në provim;
– Kenë telefon celular apo ndonjë mjet tjetër për komunikim gjatë testimit;
– Ndërrojnë vendin pa lejen e administruesit;
– Kopjojnë në asnjë formë;
– Përshpërisin apo komunikojnë me të tjerët;
– Dëmtojnë fletëpërgjigjen apo broshurën e testit;
– Pengojnë të tjerët gjatë kohës së testimit.

Maturantët që nuk u përmbahen këtyre rregullave, do të largohen nga Provimi i Maturës dhe do të ndëshkohen sipas ligjit.

 

MODELI I TESTIT

– Testi përmban kërkesa (pyetje) të tipit të mbyllur, me zgjidhje të shumëfishta, me katër alternative, nga të cilat vetëm njëra është e saktë.

– Testi organizohet në dy ditë:

 

DITA E PARË

Testi përmban 100 kërkesa (pyetje) nga lëndët e përgjithshme, gjuhë amtare, gjuhë angleze, matematikë.

1. Gjuhë amtare                        50 kërkesa
2. Gjuhë angleze                      30 kërkesa
3. Matematikë                           20 kërkesa

 

DITA E DYTË

Dita e dytë: 100 kërkesa

Gjimnazi i përgjithshëm

1. Kimi                                       20 kërkesa
2. Biologji                                  20 kërkesa
3. Histori                                  20 kërkesa
4. Gjeografi                               20 kërkesa
5. Informatikë                          20 kërkesa

 

Arsimi Profesional II (Informatikë, Telekomunikacion)

1. Matematikë                                  30 kërkesa
2. Fizikë                                             15 kërkesa
3. Informatikë                                   30 kërkesa
4. Ekonomi me ndërmarrësi          25 kërkesa


Category: Gjimnazi i Përgjithshëm , Lajmet , Liceu Elektroteknik , Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 14/08/2017