Për informata të hollësishme rreth secilit trajnim, klikoni mbi linqet e mëposhtme:

– Kontabilitet dhe Financa
– Cisco
– Trajnimi për Hidraulikë dhe Termohidraulikë
– Përpunimi i pemëve dhe perimeve
– Instalime Elektrike
– Saldim