Trajnimet që ofron Qendra jonë janë:

– Instalues i Ujësjellësit dhe Kanalizimit
– Instalues i Ngrohjes Qëndrore
– Instalues Elektrik

 

Përmes kësaj forme mund të aplikoni online për trajnimet që ofrojme.
Emri & Mbiemri:*
Data e lindjes:*
 / 
 / 
Vendbanimi:*
Numri i telefonit:*
Adresa elektronike:*
Lloji i trajnimit:*