Trajnimet që ofron Qendra jonë janë:

– Instalues i Ujësjellësit dhe Kanalizimit
– Instalues i Ngrohjes Qëndrore
– Instalues Elektrik

 

Përmes kësaj forme mund të aplikoni online për trajnimet që ofrojme.
*
*
 / 
 / 
*
*
*
*