IMG_4227

Klasa XI-D ka gjithësej 33 nxënës prej të cilëve 4 janë vajza e 29 janë djem. Procesi edukativ është koncept shumë i gjërë i cili fillon qysh në moshën e hershme në familje, pastaj në institucione parashkollore duke vazhuduar në shkollë. “Të edukosh do të thotë të ndezësh një flakë e jo të mbushësh një enë.” Edhe pse faza e edukimit fillon në familje, në edukimin e vazhdueshëm të fëmijëve, konkretisht të adoleshentëve ndikon një mësimdhënës i mirë me sjellje komplekse edukative e profesionale. Ky rol theksohet edhe më shumë si kujdestarë klase, ku për vite me radhë ballafaqimi me situata të ndryshme shndërrohet në informacion për të ngritur një gjeneratë në formim e në veçanti brenda klasës që të është besuar një detyrë e tillë. Përgaditja e nxënësve për të përballuar rrugë të vështira jetësore arrihet përmes një përpjekjeje të përbashkët prind-nxënës-profesor. Ky bashkëpunim duhet të jetë sa më edukativ, profesional ku prindërit duhet të luajnë rolin pedagogjik ndërsa kujdestari i klasës rolin prindëror pedagogjik. Gati pas një viti shkollor mund të themi se këtë bashkëpunim e kemi arritur duke iu falenderuar shkollës për mundësinë e takimeve me prindër. Bashkëpunimi më prindër është shumë i rëndësishëm per suksesin e arritur të nxënësve, andaj duke e parë të rëndësishëm kam arritur të kemë një bashkëpunim të mirë. Kjo më lehtëson punën time si kujdestar i klasës, por edhe vetëdijëson nxënësit për rëndësin që kanë ata. Prinderit janë të gatshëm të bashkpunoin pasi edhe kjo është në dobi të fëmijëve të tyre. Vijueshmëria e rregullt në shkollë padyshim se është një faktor i rëndësishëm për mbarëvajtjen e procesit mësimorë. Në klasën XI-D nuk kemi ndonjë problem të theksuar me vijueshmëri, sepse kontakti me prndër po e ndihmon ecurin e mirë në ketë aspekt. Në pergjithësi janë aktivë dhe të interesuar për mësim me perjashtime të 3-4 nxënësve që më pakë janë të angazhuar dhe koncentrimi është më i ulte. Shkolla ofron të gjitha mundësitë optimale për mësim, qoft në orët shtesë,qoft në aktivitete tjera jashtëkurrikulare. Qëllimi i orëve jashtëkurrikulare është që nxënësit të aktivizohen në aspekte të ndryshme shoqeruese dhe formuese. Shpresoj që vitin tjetër nxënësit e kësa klase XI-D do të vetëdijësohen edhe më shumë ndërsa unë si kujdestarë klase do të vazhdoj të bëj maksimumin gjithëmonë, duke pas parasysh se kjo gjeneratë do të na përfaqësoj nesër si shoqëri e shëndoshë. Suksese për klasën XI-D! Me respekt: Kujdestari Msc.mak.Venet Tetaj

NXËNËSIT:

ARDIT KIKAJ
ART LIMONI
ART XHAKALIJA
ARTOR HAJDINI
DJELLZA BYTYQI
EDISON SHAHINI
EDON SARAḈI
EGZON MUSLIU
ENGJËLL GASHI
ERËZA BAFTIU
FLAKA BAJGORA
ILIRIDON GASHI
JOLANDA ALIDEMA
KRENAR NIKA
KRON MUMXHIU
LAURAT HAJRULLAAGA
LEK AJAZI
LIS XHAFERI
LORIK SOPA
MEDIJON ÇUKPISHTI
NOL GASHI
NOTRIT EMINI
RIARD SAHITI
RINOR RAMA
RINOR LUMI
RION KIKAJ
RRON TRONI
SHPEND OSMANI
SHPETIM BEQIRI
TRIM PASOMA
VISAR MAXHUNI
ZGJIM GAGICA

WEB

Klasa X/E numëron gjithsej 33 nxënës prej të cilëve 2 janë femra e 31 janë meshkuj Edhe pse faza e edukimit fillon në familje, ne edukimin e vazhdueshëm të fëmijëve, konkretisht të adoleshentëve ndikon një mësimdhënës I mirë me sjellje komplekse e profesionale. Ky rol theksohet edhe më shumë si kujdestarë klase, ku për vite me radhë ballafaqimi me situata të ndryshme shndërrohet në informacion për të ngritur një gjeneratë e në veçanti brenda klasës që të është besuar. Është një privilegj i jashtëzakonshëm, që në rrethana tejet të ndjeshme psikologjike, në moshën delikate, t’u ndihmosh atyre, që kanë më së shumti nevojë për ty, si në aspektin edukativ ashtu edhe në atë profesional. Përgatitja e nxënësve për të përballuar rrugë të vështira jetësore arrihet përmes një përpjekjeje të përbashkët prind-nxënës-profesor. Ky bashkëpunim duhet të jetë sa më profesional, ku prindërit duhet të luajnë rolin pedagogjik ndërsa kujdestari i klasës rolin prindëror. Gati pas një viti shkollor mund të themi se këtë bashkëpunim e kemi arritur duke ju falënderuar shkollës për mundësinë e takimeve me prindër, por në veçanti falënderoj prindërit, të cilët janë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtyre takimeve. Kjo lehtëson punën time si kujdestar klase, por edhe vetëdijeson nxënësit për rëndësinë që kanë ata. Vijueshmëria e rregullt në shkollë padyshim se është një faktor i rëndësishëm për mbarëvajtjen e procesit mësimor. Në klasën XI-E nuk kemi ndonjë problem të theksuar me vijueshmëri, sepse në të kundërtën kontakti me prindër do ta rregullon këtë faktor. Angazhimi i nxënësve në procesin mësimor nuk është edhe shumë i kënaqshëm, duke pas parasysh, që shkolla ofron të gjitha mundësitë qoftë në orët shtesë, qoftë në aktivitete tjera jashtëkurikulare. Qëllimi i orëve shtesë është në përforcimin e lëndëve, aty ku nxënësit kanë nevojë ndërsa aktivitetet tjera jashtëkurikulare kanë për qëllim aktivizimin e nxënësve në aspekte të ndryshme. Shpresoj që vitin tjetër nxënësit e kësaj klase do të vetëdijesohen edhe më shumë, ndërsa unë si kujdestar klase do të vazhdoj të bëj maksimumin gjithmonë, duke pasur parasysh se kjo gjeneratë do të na përfaqësoj nesër si shoqëri e shëndoshë. Suksese për klasën XI/E Kujdestari: Adrian Tershnjaku

NXËNËSIT:

AGON AHMETAJ
ALBION FAZLIU
ANDI SAHITI
ANDI KLLOKOCI
ARBER EMINI
ARBNOR PACOLLI
ARION BANISHTA
ARNIS DOMI
ATDHE UKA
BUTRINT JUPOLLI
DIAR SHALA
DIELLI DOMI
DON HIMA
DREN IBRAHIMI
DRIN DALIPI
EGZON LLAPASHTICA
ELVIS MALIQI
ENDRIT KRASNIQI
ENERA KIKA
ERRNEST RAMA
FESTIM BYTYQI
FESTIM RUSINOVCI
FLORENT XHEMAJLI
GËZIM GASHI
GRANIT BYTYQI
LEART FANA
LEONORA KROSA
LEOTRIM RAMA
LORIK NOVOBRDALIJA
RIGON KOSOVA
RIGON GJONBALAJ
VISAR RRMOKU
VJOLLCA GASHI
YLL MALOKU