IMG_2990VENDI DHE DATA E LINDJES
Sllatinë e Madhe, 06.11.1976

FUNKSIONI
Profesoreshë

DETYRAT
Ligjëruese

LËNDËT
Gjuhë dhe letërsi shqipe

KUALIFIKIMI
MSc. i Shkencave Filologjike


Publikuar më: 15/04/2015