IMG_3016VENDI DHE DATA E LINDJES
Penuhë -Podujevë 11.08.1966

FUNKSIONI
Prof. e Ekonomi dhe Ndërmarrësi

DETYRAT
Ligjeruese

LËNDËT
Ekonomi dhe Ndërmarrësi

KUALIFIKIMI
Mr.sc i Shkencave Ekonomike


Publikuar më: 14/04/2015