IMG_3487VENDI DHE DATA E LINDJES
Mitrovicë, 20.02.1988

FUNKSIONI
Profesor

DETYRAT
Ligjerimi i lëndëve: TIK, Sisteme Operative dhe Praktikë Profesionale.

LËNDËT
TIK, Sisteme Operative dhe Praktikë Profesionale

KUALIFIKIMI
MSc. Informatikë Inxhinierike kandidat
BSc. Informatikë Inxhinierike

 

 

 


Publikuar më: 14/04/2015