IMG_3497VENDI DHE DATA E LINDJES
Podujevë, 18.03.1986

FUNKSIONI
Profesor

DETYRAT
Mësimdhënës

LËNDËT
Praktikë Profesionale, TIK, Matje Elektrike,
Bazat e Telekomunikacionit II, Web Dizajn.

KUALIFIKIMI
MSc. i Elektroteknikës (Kandidat)
BSc. i Elektroteknikës


Publikuar më: 15/04/2015