IMG_2928VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë, 16.05.1993

FUNKSIONI
Recepsioniste

DETYRAT
Pranimi, drejtimi i telefonatave zyrtare,
gjithashtu pritja dhe orientimi i palëve.

KUALIFIKIMI
BSc. Shkenca Politike – Administratë Publike (Kandidat)


Publikuar më: 16/04/2015