VENDI I LINDJES
Klinë

FUNKSIONI
Përgjegjëse e Administratës SHFMU, Mësimdhënëse

LËNDËT
Edukata Qytetare

KUALIFIKIMI
Master – Drejtimi Penal


Publikuar më: 14/04/2015