IMG_3256VENDI DHE DATA E LINDJES
VITI, 8.08.1977

FUNKSIONI
Profesoreshë e gjuhës dhe letërsisë shqipe

DETYRAT
Mësimdhënëse

LËNDËT
Gjuhë shqipe dhe letërsi

KUALIFIKIMI
MSc. i Shkencave Filologjike


Publikuar më: 15/04/2015