IMG_3022VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë, 19.02.1987

FUNKSIONI
Profesor, Përgjegjës për website, koordinator i ditës së shkencës,
anëtar i komisionit të komunikimit social.

DETYRAT
Ligjerimi i lëndëve: Rjeta kompjuterike,
Praktikë profesionale XI dhe Praktikë profesionale XII,
përgjegjës për ndryshimet e strukturës së website,
koordinimin e ditës së shkencës dhe organizimin e saj,
pjesëmarrës në komisionin për komunikim social.

LËNDËT
Rrjeta kompjuterike, Praktikë profesionale XI dhe XII.

KUALIFIKIMI
MSc. i Shkencave Kompjuterike, BSc i Telekomunikacionit

 


Publikuar më: 14/04/2015