IMG_3493VENDI DHE DATA E LINDJES
Podujevë, 18.12.1985

FUNKSIONI
Profesor

DETYRAT
Mësimdhënës

LËNDËT
Praktikë Profesionale, Sistemet Transmetuese dhe
Teknologji e Informacionit – TIK

KUALIFIKIMI
MSc. i Telekomunikacionit (kandidat)
BSc. i Telekomunikacionit

 

 

 


Publikuar më: 14/04/2015