IMG_3686VENDI DHE DATA E LINDJES
Beograd, 16.05.1973

FUNKSIONI
Profesoreshë e Artit Figurativ

DETYRAT
Ligjeruese e historikut të Artit Figurativ dhe
pjesa praktike e Artit Aplikativ me teknika të ndryshme.

LËNDËT
Arti Figurativ

KUALIFIKIMI
MSc. i Pikturës – Akademia e Arteve Prishtinë

 

 

 


Publikuar më: 14/04/2015