dritaVENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë

FUNKSIONI
Profesoreshë dhe Trajnere

DETYRAT
Ligjeruese e lëndës së Kimisë

LËNDËT
Kimi dhe Përpunimi i Pemëve dhe Perimeve

KUALIFIKIMI
Profesoreshë e Kimisë dhe Trajnere e Përpunimit të pemëve dhe perimeve.


Publikuar më: 14/04/2015