IMG_2991VENDI DHE DATA E LINDJES
Radulloc 23.03.1969

FUNKSIONI
Mësimdhënëse

DETYRAT
Ligjeruese e Matematikës

LËNDËT
Matematikë

KUALIFIKIMI
Shkolla e Lartë Pedagogjike – MATEMATIKË
(AKM)


Publikuar më: 14/04/2015