IMG_3499VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë 27.10.1984

FUNKSIONI
Mësimdhënëse

DETYRAT
Ligjerimi i Gjuhës Italiane

LËNDËT
Gjuhë Italiane

KUALIFIKIMI
Në proces e sipër të Bachelor Degree


Publikuar më: 14/04/2015