IMG_3029VENDI DHE DATA E LINDJES
Pejë, 20.05.1985

FUNKSIONI
Kontabilist

DETYRAT
Mbajtja e evidencave të hyrjeve dhe daljeve

KUALIFIKIMI
MSc. i Menaxhmentit
(Kandidat)


Publikuar më: 30/04/2015