IMG_3073VENDI DHE DATA E LINDJES
Vranje, 03.03.1967

FUNKSIONI
Menaxher Didaktik i Gjimnazit të Përgjithshëm
dhe Liceut Elektroteknik “Don Bosko” – Prishtinë

DETYRAT
Menaxhimi i Planprogramit dhe Kurrikulave të Gjimnazit dhe Liceut

LËNDËT
Praktikë Profesionale
Elektronikë dhe Informatikë

KUALIFIKIMI
MSc. i Inxhinierisë Elektronike


Publikuar më: 21/04/2015