VENDI DHE DATA E LINDJES
Skenderaj,06.07.1984

FUNKSIONI
Profesoreshë e Artit Figurativ

DETYRAT
Ligjeruese e lëndës së Artit Figurativ,
Histori e Artit
Pikturë
Vizatim

LËNDËT
Art Figurativ

KUALIFIKIMI
MSc. në pikturë


Publikuar më: 30/06/2017