IMG_3067VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë, 29.09.1975

FUNKSIONI
Asistente e Qendrës së Formimit Profesional

DETYRAT
Regjistrimet në kurse dhe punët administrative të Q.F.P-së.

KUALIFIKIMI
BSc e Juridukut (kandidate)


Publikuar më: 21/04/2015