IMG_3460VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë, 14.06.1986

FUNKSIONI
Profesoreshë në lëndën e Fizikës

DETYRAT
Ligjeruese

LËNDËT
Fizikë

KUALIFIKIMI
BSc. e Fizikës


Publikuar më: 14/04/2015