IMG_3084VENDI DHE DATA E LINDJES
Fushë Kosovë 18.09.1976

FUNKSIONI
Profesoreshë

DETYRAT
Mësimdhënëse e Shkollës së Mesme të Ultët

                                                              LËNDËT
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

                                                              KUALIFIKIMI
Prof. e Gjuhës Shqipe


Publikuar më: 14/04/2015