IMG_3023VENDI DHE DATA E LINDJES
Hamidi – Obiliq, 25.01.1987

FUNKSIONI
Profesor, Trajner

DETYRAT
Ligjerues në Liceun Elektroteknik “Don Bosko”
si dhe Trajner në Qendrën e Aftësimit Profesional “Don Bosko”
Trajner: Instaluime elektrike në banesa civile si dhe Instalime Industriale.

LËNDËT
Praktikë Profesionale (X), Bazat e Elektronikës (XI),
Teknologji e informimit dhe e komunikimit – TIK

KUALIFIKIMI
Msc. i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinieri (Kandidat)
BSc. i Informatikës Inxhinierike
(Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara – Mitrovicë)


Publikuar më: 15/04/2015