IMG_3491VENDI DHE DATA E LINDJES
Drenoc – Deçan, 02.01.1984

FUNKSIONI
Profesoreshë

DETYRAT
Ligjeruese

LËNDËT
Histori

KUALIFIKIMI
MSc. i Historisë


Publikuar më: 15/04/2015