IMG_3024VENDI DHE DATA E LINDJES
Dobërdol, 16.06.1968

FUNKSIONI
Profesoreshë

DETYRAT
Mësimdhënëse

LËNDËT
Gjuhë angleze

KUALIFIKIMI
BSc. i Anglishtes (Kandidate) – AKM


Publikuar më: 15/04/2015