IMG_2935VENDI DHE DATA E LINDJES
Janjevë, 03.01.1959

FUNKSIONI
Sigurim

DETYRAT

Përcjellja e hyrjes-daljes në Qendër

KUALIFIKIMI
Shkolla e Mesme Teknike


Publikuar më: 29/04/2015