IMG_3002VENDI DHE DATA E LINDJES
Deçan, 12.02.1976

FUNKSIONI
PROFESOR

DETYRAT
Ligjerues dhe Trajner

LËNDËT
Vizatim Teknik me Dokumentacion
Trajner i Ujësjellësit dhe Ngrohjes

KUALIFIKIMI
Msc. i Makinerisë

Trajner i Ujësjellësit dhe Ngrohjes

 

 

 


Publikuar më: 14/04/2015