Me datë 06-07 Nëntor 2015 do të mbahet seminari për profesorët e shkollave saleziane në Shqipëri dhe Kosovë.

Seminari ka për synim të arrijë këto objektiva:

– Të bashkëndajë me profesorët ofertën kulturore-edukative saleziane, duke identifikuar parimet dhe kriteret mbi identitetin e shkollës saleziane për një organizim dhe përcjellje më efikase të shkollave, dhe të jetë e aftë që në të njejtën kohë  të vlerësoj ndryshimet si pasuri  dhe të orientojë në vlerat e edukimit salezian.

– Të kushtojë një hapësirë për një reflektim serioz mbi propozimin edukativ salezian nën ndriçimin e koordinatave të vendosura nga Kuadri i Referimit për Baritoren Rinore Saleziane dhe të realitetit kulturor dhe edukativ të Evropës.

LIGJERUES:

MIGUEL ANGEL GARCIA MORCUENDE,

PËRGJEGJËS BOTËROR PËR ZYRËN E SHKOLLËS DHE FORMIMIT PROFESIONAL TË KONGREGATËS SALEZIANE

ME SELI NË ROMË, ITALI.


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 20/10/2015