Nën udhëheqjen e profesorit të nderuar Valentin Spaqi, gjatë këtyre ditëve në shkollën tonë po mbahet turniri në futboll të vogël mes klasave te Shkollës së Mesme të lartë.

Turniri së pari ka karakter kulturor dhe sportit e pastaj edhe garues.

Shorti është hedhur në atë mënyrë që së pari zhvillohen ndeshjes mes klasave të së njëjtës gjeneratë e pastaj do bëhen garat mes klasave të gjeneratave te ndryshme respektivisht klasat e X-ta, XI-ta dhe XII-ta


Category: Gjimnazi i Përgjithshëm , Liceu Elektroteknik , Ngjarjet e Rëndësishme

Publikuar më: 08/10/2016