Sot më datë 28.10.2015 filloi turniri i basketbollit për Gjimnazin dhe Liceun Elektroteknik “Don Bosko” – Prishtinë, turnir i cili organizohet në kuadër të aktiviteteve jashtëkurrikulare.


Category: Galeria , Gjimnazi i Përgjithshëm , Liceu Elektroteknik , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 28/10/2015