Sot më datë 20 Nëntor 2015, në kuadër të aktiviteteve jashtëkurrikulare të Shkollës Fillore “Don Bosko” – Prishtinë, u organizua vizita në Radio Televizionin e Kosovës (RTK) për nxënësit e klasës së dytë. Aty nxënësit mësuan nga afër rreth studiove televizive dhe organizimin e emisioneve nga ku u ndanë shumë të kënaqur.


Category: Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Shkolla Fillore

Publikuar më: 20/11/2015