Sot më 03 Shkurt 2016, nxënësit e klasës 12-C nga Liceu Elektroteknik “Don Bosko” – Prishtinë vizituan Universitetin Amerikan të Kosovës.
Qëllimi i vizitës ishte që nxënësit të njiheshin më afër me këtë institucion dhe ambientin ku zhvillohen aktivitetet mësimore.


Category: Liceu Elektroteknik , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 03/02/2016