Me datën 20.03.2015, me rastin e gjysëm-eklipsit diellor, në Qendrën “Don Bosko” Prishtinë u organizua vrojtim i përbashkët nga stafi dhe nxënësit e Shkollës “Don Bosko”.


Category: Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 23/03/2015