Të nderuar aplikantë të konkursit për Ditën e Shkencës, Më poshtë është dhënë forma e aplikimit për konkurs, ju lutem mbushni të gjitha tabelat. Pas aplikimit do ta merrni një konfirmim në email (mund te ndodh që emaili tu dërgohet në junk).
Shkruani emrin dhe mbiemrin e personit përfaqësues të grupit.
Këtu shkruani emrin e grupit
Këtu shkruani emrin e Shkollës ku vijoni mësimin.
Këtu shkruani emrin e projektit dhe përshkrimin.
Këtu shkruani numrin e telefonit të përfaqësuesit të grupit
Max file size is 2 MB. Këtu mund të ngarkoni aplikacionin