APLIKO ONLINE
Forma e aplikimit online në konkursin për Ditën e Shkencës
Shkruani emrin dhe mbiemrin e personit përfaqësues të grupit.
Këtu shkruani emrin e grupit
Këtu shkruani emrin e Shkollës ku vijoni mësimin.
Këtu shkruani emrin e projektit dhe përshkrimin.
Këtu shkruani numrin e telefonit të përfaqësuesit të grupit
Max file size is 2 MB. Këtu mund të ngarkoni aplikacionin