Sot më 05 Shkurt 2016 u mbajt gara për pikturë në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Don Bosko” – Prishtinë, ku morrën pjesë nxënës nga të gjitha klasët. 
Për klasët e para dhe të dyta, fitues të garës së pikturës janë:

Rumejsa Canolli Kl. I/A

Ana Krasniqi Kl. I/B

Noel Berisha Kl. II/A

Gur Prestreshi Kl. II/B,

ndërsa për klasët e gjashta dhe shtata, fitues të garës së pikturës janë:

Enea Ismaili Kl. VI/A

Erdeta Vataj Kl. VII/A


Category: Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Shkolla e Mesme e Ulët , Shkolla Fillore

Publikuar më: 05/02/2016