Njoftojmë të gjithë të interesuarit se Qendra “Don Bosko”-Prishtinë ofron super ofertën për trajnime dhe çertifikim në këto trajnime: Edukatore, Përpunim i Ushqimit, Instalime Elektrike, Saldim, Ujësiellës, Ngrohje Qëndrore, Asistent Administrate, IT dhe shumë trajnime të tjera. Të gjithë të interesuarit le të paraqiten në Qendrën “Don Bosko” – Prishtinë.
Informacione shtesë mund të merrni edhe në tel. 038 603 169


Category: Lajmet , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Trajnimet Profesionale

Publikuar më: 08/09/2015