Njoftojmë të gjithë të interesuarit se Qendra “Don Bosko”- Fillon grupet e reja të trajnimeve duke filluar nga 18.05.2016 Trajnimet e Akredituara nga AKK: -Instalime Elektrike, -Saldim, -Ujësiellës, -Ngrohje Qëndrore, -Asistent Administrate, -IT dhe shumë trajnime të tjera. Pas perfundimit të trajnimit, të certifikuarit do të jenë të gatshëm për tregun e punës. Të gjithë të interesuarit le të paraqiten në Qendrën “Don Bosko” – Prishtinë. Informacione shtesë mund të merrni edhe në tel. 038 603 169


Category: Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Trajnimet Profesionale

Publikuar më: 14/06/2016