Të dashur nxënës të klasave të IX. Ju njoftojmë që testi i Arritshmërise 2018 do të organizohet më 18 maj 2018 duke filluar nga ora 10:00, ndërsa të gjithë nxënësit që do t’i nënshtrohen testit duhet të jenë prezent nëpër qendra duke filluar nga ora 9:00, ku më pastaj fillon sistemimi i tyre nëpër dhoma testuese.

Nxënësit duhet të kenë më vete dokument identifikimi si dhe nga një Laps të thjesht HB.

SHMU “Don Bosko” në Prishtinë testin e Arritshmërise 2018 do ta mbaj në SHFMU “Meto Bajrajkari”.

Lusim nxënësit që të respektojnë orarin dhe kriteret e testimit!

Suksese


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme , Shkolla e Mesme e Ulët

Publikuar më: 11/05/2018