no comments

LAVDIE MURTEZI

VENDI DHE DATA E LINDJES Skenderaj,06.07.1984 FUNKSIONI Profesoreshë e Artit Figurativ DETYRAT Ligjeruese e lëndës së Artit Figurativ, Histori e Artit Pikturë Vizatim LËNDËT Art Figurativ KUALIFIKIMI MSc
no comments

GËZIM HYSENI

VENDI DHE DATA E LINDJES Pejë, 20.05.1985 FUNKSIONI Kontabilist DETYRAT Mbajtja e evidencave të hyrjeve dhe daljeve KUALIFIKIMI MSc. i Menaxhmentit (Kandidat)
no comments

TOMË MIHAJ

VENDI DHE DATA E LINDJES Shkodër, 25.03.1981 FUNKSIONI Zv.Drejtor, Profesor DETYRAT Përgjegjës i Liceut dhe Gjimnazit “Don Bosko” LËNDËT: Filozofi, Etikë KUALIFIKIMI MSc. Teologji Dogmatike�
no comments

TOMË KRYEZIU

VENDI DHE DATA E LINDJES Janjevë, 03.01.1959 FUNKSIONI Sigurim DETYRAT Përcjellja e hyrjes-daljes në Qendër KUALIFIKIMI Shkolla e Mesme Teknike
no comments

BEKIM HASANAJ

VENDI DHE DATA E LINDJES Mejë, Gjakovë FUNKSIONI Koordinator i Financave dhe Administratës KUALIFIKIMI Ecc. Ekonomik
no comments

LEONORA SEDAJ – ISUFI

VENDI DHE DATA E LINDJES Prishtinë, 29.09.1975 FUNKSIONI Asistente e Qendrës së Formimit Profesional DETYRAT Regjistrimet në kurse dhe punët administrative të Q.F.P-së. KUALIFIKIMI BSc e Juridukut (kandi
no comments

GËZIM ISUFI

VENDI DHE DATA E LINDJES Vranje, 03.03.1967 FUNKSIONI Menaxher Didaktik i Gjimnazit të Përgjithshëm dhe Liceut Elektroteknik “Don Bosko” – Prishtinë DETYRAT Menaxhimi i Planprogramit dhe
no comments

ZELIHE ASLLANI

VENDI DHE DATA E LINDJES Dunavë, 15.02.1969 FUNKSIONI Mirëmbajtëse DETYRAT Mirëmbajtja e objektit të Qendrës “Don Bosko” – Prishtinë  
no comments

VIKTOR JAKAJ

VENDI DHE DATA E LINDJES Prishtinë, FUNKSIONI Sigurim DETYRAT Sigurimi i objektit të Qendrës “Don Bosko” – Prishtinë  
no comments

LUMTUNI MAKOLLI

VENDI DHE DATA E LINDJES Prishtinë, 04.09.1967 FUNKSIONI Mirëmbajtëse